Objektif

Objektif ebook ini adalah untuk memberi garis panduan serta motivasi kepada suri yang bekerja untuk memulakan langkah niaga dan panduan menguruskannya. Kita tak mahu menjadi suri bekerja yang berniaga tetapi mencuri waktu kerja pejabat majikan kita untuk    melakukan kerja-kerja bisnes kita. Hasil yang kita kutip itu untuk makan pakai darah daging kita. Kita juga tidak mahu menjadi suri bekerja yang tertekan dengan berbagai tugasan pejabat, perniagaan sendiri dan juga tuntutan hal ehwal rumahtangga. Jika begitu situasinya tiada apa lagi yang tinggal pada kita, hilang barakahnya malah mengundang dosa. 


No comments:

Post a Comment